ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
6
20
1
อบ.3
13
4
17
1
รวม อบ.
27
10
37
2
ป.1
13
14
27
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
53
44
97
6
ม.1
15
8
23
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
36
31
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
85
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...