ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
17
34
1
อบ.2
12
17
29
1
อบ.3
13
16
29
2
รวม อบ.
42
50
92
4
ป.1
17
23
40
2
ป.2
28
29
57
2
ป.3
27
26
53
2
ป.4
23
27
50
2
ป.5
26
23
49
2
ป.6
33
22
55
2
รวมประถม
154
150
304
12
ม.1
35
30
65
2
ม.2
36
35
71
2
ม.3
42
32
74
2
รวมมัธยมต้น
113
97
210
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
309
297
606
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...