ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
16
24
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
21
26
47
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
14
15
29
1
ป.3
16
18
34
1
ป.4
12
10
22
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
81
76
157
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
102
204
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...