ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
29
23
52
2
ป.1
14
15
29
1
ป.2
12
17
29
1
ป.3
14
10
24
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
73
79
152
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
102
204
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...