ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าข้าม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
12
4
16
1
รวม อบ.
19
12
31
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
75
60
135
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
12
2
14
1
รวมมัธยมต้น
27
16
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
88
209
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...