ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าข้าม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
7
23
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
26
14
40
2
ป.1
16
16
32
1
ป.2
18
14
32
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
80
65
145
6
ม.1
4
8
12
1
ม.2
13
5
18
1
ม.3
7
11
18
1
รวมมัธยมต้น
24
24
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
103
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...