ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
22
19
41
3
ป.1
10
14
24
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
48
51
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
70
140
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...