ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
13
17
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
12
19
31
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
14
6
20
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
60
47
107
6
ม.1
12
15
27
1
ม.2
13
23
36
1
ม.3
20
12
32
1
รวมมัธยมต้น
45
50
95
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
116
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...