ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแสนสุข ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
12
23
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
9
11
1
รวม อบ.
16
24
40
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
44
40
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
64
124
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...