ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
18
8
26
2
ป.1
18
4
22
1
ป.2
15
8
23
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
67
42
109
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
15
16
31
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
66
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...