ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกรุงไทย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
9
12
21
2
ป.1
3
13
16
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
37
52
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
64
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...