ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสระปทุม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
18
25
43
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
79
59
138
6
ม.1
12
12
24
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
34
28
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
112
243
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...