ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
10
10
20
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
3
9
12
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
2
7
9
1
ป.5
4
9
13
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
27
51
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
61
98
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...