ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังยาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
6
14
20
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
57
52
109
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
8
13
21
1
ม.3
14
9
23
1
รวมมัธยมต้น
34
35
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
100
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...