ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบีกริม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
20
9
29
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
15
14
29
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
68
52
120
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
11
4
15
1
รวมมัธยมต้น
27
20
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
81
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...