ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองวัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
7
16
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
16
22
38
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
32
34
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
56
104
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...