ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตุ่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
8
19
1
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
29
23
52
3
ป.1
4
11
15
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
40
38
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
61
130
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...