ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยสามารถ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
14
3
17
1
รวม อบ.
26
13
39
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
1
8
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
1
8
9
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
25
23
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
36
87
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...