ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยสามารถ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
12
2
14
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
19
11
30
3
ป.1
7
2
9
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
1
8
9
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
26
23
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
34
79
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...