ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
35
34
69
2
อบ.2
45
33
78
3
อบ.3
28
33
61
2
รวม อบ.
108
100
208
7
ป.1
55
45
100
3
ป.2
25
37
62
2
ป.3
25
25
50
2
ป.4
14
29
43
1
ป.5
40
25
65
2
ป.6
22
18
40
1
รวมประถม
181
179
360
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
289
279
568
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...