ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
7
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
9
13
22
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
53
51
104
6
ม.1
19
4
23
1
ม.2
8
14
22
1
ม.3
13
6
19
1
รวมมัธยมต้น
40
24
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
88
190
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...