ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหันทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
14
3
17
1
รวมประถม
60
44
104
6
ม.1
10
17
27
1
ม.2
12
12
24
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
28
31
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
92
199
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...