ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
8
25
1
อบ.3
11
11
22
1
รวม อบ.
28
19
47
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
15
16
31
1
ป.3
11
20
31
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
15
19
34
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
84
98
182
6
ม.1
6
10
16
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
15
16
31
1
รวมมัธยมต้น
28
32
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
149
289
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...