ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
21
25
46
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
10
21
31
1
ป.3
16
15
31
1
ป.4
12
19
31
1
ป.5
16
16
32
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
75
97
172
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
15
15
30
1
ม.3
15
20
35
1
รวมมัธยมต้น
36
41
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
163
295
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...