ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
17
18
35
2
ป.1
14
17
31
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
17
9
26
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
13
5
18
1
รวมประถม
73
58
131
6
ม.1
15
7
22
1
ม.2
17
19
36
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
40
31
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
107
237
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...