ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
13
16
29
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
17
10
27
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
67
60
127
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
14
6
20
1
ม.3
16
17
33
1
รวมมัธยมต้น
42
26
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
102
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...