ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพระเพลิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
17
45
2
อบ.3
18
17
35
2
รวม อบ.
46
34
80
4
ป.1
17
33
50
2
ป.2
31
24
55
2
ป.3
25
15
40
2
ป.4
24
14
38
2
ป.5
27
17
44
2
ป.6
21
31
52
2
รวมประถม
145
134
279
12
ม.1
23
25
48
2
ม.2
24
23
47
2
ม.3
30
20
50
2
รวมมัธยมต้น
77
68
145
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
268
236
504
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...