ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพระเพลิง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
18
37
2
อบ.3
26
21
47
2
รวม อบ.
45
39
84
4
ป.1
16
15
31
2
ป.2
16
30
46
2
ป.3
30
23
53
2
ป.4
25
14
39
2
ป.5
21
13
34
2
ป.6
27
19
46
2
รวมประถม
135
114
249
12
ม.1
29
24
53
2
ม.2
22
22
44
2
ม.3
20
21
41
2
รวมมัธยมต้น
71
67
138
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
251
220
471
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...