ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสูง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
4
11
15
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
31
45
76
6
ม.1
17
24
41
1
ม.2
9
13
22
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
31
44
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
99
173
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...