ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
26
15
41
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
52
39
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
54
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...