ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
18
9
27
2
ป.1
14
11
25
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
69
63
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
72
159
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...