ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละลมติม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
7
15
22
1
รวม อบ.
21
23
44
2
ป.1
13
14
27
1
ป.2
10
20
30
1
ป.3
18
8
26
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
11
17
28
1
ป.6
18
14
32
1
รวมประถม
82
87
169
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
110
213
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...