ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านละลมติม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
19
29
48
2
ป.1
10
21
31
1
ป.2
17
8
25
1
ป.3
12
15
27
1
ป.4
12
17
29
1
ป.5
19
14
33
1
ป.6
18
16
34
1
รวมประถม
88
91
179
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
120
227
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...