ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
6
14
1
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
27
22
49
3
ป.1
11
7
18
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
10
11
21
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
61
48
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
70
158
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...