ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
6
16
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
27
18
45
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
58
56
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
74
159
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...