ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแอก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
5
19
1
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
31
22
53
3
ป.1
13
8
21
1
ป.2
15
10
25
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
5
13
18
1
รวมประถม
64
60
124
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
82
177
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...