ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
17
11
28
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
31
30
61
3
ป.1
13
11
24
1
ป.2
7
14
21
1
ป.3
11
18
29
1
ป.4
19
15
34
1
ป.5
13
18
31
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
74
88
162
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
118
223
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...