ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
20
10
30
1
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
42
33
75
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
13
19
32
1
ป.5
21
15
36
1
ป.6
13
18
31
1
รวมประถม
78
86
164
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
119
239
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...