ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
7
16
23
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
13
5
18
1
รวมประถม
60
54
114
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
4
11
15
1
รวมมัธยมต้น
24
26
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
92
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...