ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
15
15
30
1
รวม อบ.
30
28
58
2
ป.1
20
14
34
1
ป.2
21
25
46
2
ป.3
13
10
23
1
ป.4
18
13
31
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
15
17
32
1
รวมประถม
101
95
196
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
123
254
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...