ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนซับม่วงวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
30
65
2
ม.2
13
33
46
2
ม.3
25
27
52
2
รวมมัธยมต้น
73
90
163
6
ม.4
24
29
53
2
ม.5
14
13
27
1
ม.6
5
26
31
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
43
68
111
5
รวมทั้งหมด
116
158
274
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...