ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
37
38
75
3
ม.2
42
28
70
3
ม.3
30
41
71
2
รวมมัธยมต้น
109
107
216
8
ม.4
41
57
98
3
ม.5
40
52
92
3
ม.6
22
49
71
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
103
158
261
8
รวมทั้งหมด
212
265
477
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...