ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
40
33
73
3
ม.2
36
36
72
3
ม.3
42
28
70
3
รวมมัธยมต้น
118
97
215
9
ม.4
33
46
79
3
ม.5
27
50
77
3
ม.6
38
52
90
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
98
148
246
9
รวมทั้งหมด
216
245
461
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...