ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
46
46
92
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
25
21
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
86
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...