ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
5
2
7
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
13
6
19
1
ป.4
0
5
5
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
37
27
64
6
ม.1
4
2
6
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
7
1
8
1
รวมมัธยมต้น
16
6
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
43
106
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...