ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกแฝก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
4
10
14
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
5
0
5
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
30
15
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
29
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...