ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
11
7
18
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
40
36
76
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
14
9
23
1
รวมมัธยมต้น
28
25
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
68
147
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...