ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
11
8
19
3
ป.1
4
1
5
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
2
10
12
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
24
29
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
37
72
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...