ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
37
18
55
2
อบ.3
35
30
65
2
รวม อบ.
72
48
120
4
ป.1
49
44
93
3
ป.2
41
50
91
3
ป.3
38
47
85
3
ป.4
41
35
76
2
ป.5
39
45
84
2
ป.6
30
43
73
2
รวมประถม
238
264
502
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
310
312
622
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...