ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกแขวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
4
3
7
2
ป.1
0
5
5
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
25
30
55
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
7
4
11
1
ม.3
6
2
8
1
รวมมัธยมต้น
19
11
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
44
92
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...