ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนตาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
4
16
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
29
24
53
3
ป.1
5
14
19
1
ป.2
18
11
29
1
ป.3
8
17
25
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
21
9
30
1
ป.6
19
13
32
1
รวมประถม
84
74
158
6
ม.1
14
16
30
1
ม.2
20
6
26
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
44
33
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
131
288
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...