ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพันดุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
1
6
7
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
33
37
70
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
19
10
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
56
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...