ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
26
19
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
30
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...