ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสรวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
10
16
1
อบ.2
17
15
32
2
อบ.3
11
28
39
2
รวม อบ.
34
53
87
5
ป.1
21
17
38
2
ป.2
19
16
35
2
ป.3
19
15
34
2
ป.4
19
23
42
2
ป.5
23
18
41
2
ป.6
21
17
38
2
รวมประถม
122
106
228
12
ม.1
14
11
25
1
ม.2
13
15
28
1
ม.3
11
13
24
1
รวมมัธยมต้น
38
39
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
194
198
392
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...