ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
10
15
1
อบ.2
23
42
65
3
อบ.3
37
39
76
3
รวม อบ.
65
91
156
7
ป.1
52
33
85
3
ป.2
49
48
97
3
ป.3
38
45
83
3
ป.4
44
46
90
3
ป.5
49
35
84
3
ป.6
31
35
66
3
รวมประถม
263
242
505
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
328
333
661
25
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...