ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
7
9
16
3
ป.1
6
5
11
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
26
26
52
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
35
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...