ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุตะโก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
6
5
11
1
รวม อบ.
16
9
25
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
0
5
5
1
รวมประถม
30
19
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
28
74
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...