ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
9
8
17
3
ป.1
7
6
13
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
37
20
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
28
74
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...