ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
12
16
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
21
23
44
3
ป.1
11
11
22
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
53
57
110
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
16
4
20
1
ม.3
10
9
19
1
รวมมัธยมต้น
39
20
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
100
213
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...