ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนุก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
13
14
27
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
10
0
10
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
28
12
40
6
ม.1
2
3
5
1
ม.2
3
0
3
1
ม.3
0
3
3
1
รวมมัธยมต้น
5
6
11
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
32
78
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...